Đức tin của mình

Ảnh AFP
Hôm nay ngày 1-4, ngày Cá, ngày nói dối nhưng mình tự nhiên viết về đức tin. Chẳng là, vợ vừa gọi điện thông báo hôm nay ngày đẹp, giờ đẹp từ 7-9 giờ (Thanh Long, Tiểu Cát) nếu thắp hương cầu cúng thì sẽ linh ứng lắm. Ví dụ thắp hương xin các cụ được giàu có thì kèm theo việc xê dịch cái tủ một chút, xin được hạnh phúc thì xê cái giường một tẹo... thắp hương xong nhớ đóng một cái đinh vào tường. (Chắc lại nghe ai truyền cho đây). Đại loại là cầu cúng cộng với chút mẹo mực thì sẽ được luôn.

Nghe cũng hấp dẫn. Nhưng mình không tin. Và phải ốp luôn lại bà vợ là "Anh không tin vào việc cầu cúng. Nếu cầu cúng để được thì cả thiên hạ người ta cầu cúng rồi". 

Ờ mà thực ra cả thiên hạ người ta đang cầu cúng thật!

Nhưng mình không bao giờ tin vào việc người ta cầu khấn các vị thần linh mà được.

Dù mình vẫn cúng bái tổ tiên, thắp hương ngày một mùng rằm, đi chùa chiền, đền miếu. Nhưng với mình để có được tiền bạc (chưa nói sự giàu có) người ta phải lao động. Để có được hạnh phúc người ta phải sẻ chia và tự rèn rũa lối sống của mình. Để có được sức mạnh phải luyện tập. Vì mình tin vào nhân quả.
Phi tiền lên kiệu rồng cầu may. Ảnh chụp tại lễ hội Đinh Lê 2012

Còn việc khấn bái, để làm gì? Cúng bái tổ tiên, trước hết để tỏ cái lòng thành của bậc hậu sinh. Vì đó là đạo lý của cha ông, của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn". Và cũng để dạy dỗ con cái. Thắp hương ngày rằm mùng một để nhớ rằng đây là ngày sóc, đây là ngày vọng, để nhớ về các tiết các lễ trong năm, tự soi mình. Đi chùa, tới đền, miếu,... là để thăm các di tích lịch sử, để nhìn về người xưa.
Trước khi cầu xin thần thánh, hãy cầu xin chính mình. Hãy xin mình đừng làm điều xấu, đừng làm điều ác, hãy xin mình đừng nói lời cay độc, hãy xin mình sống tốt hơn, lao động chăm chỉ hơn.

Ảnh: AFP

Tuy nhiên, mình không cười những người vẫn đi khắp đền chùa miếu mạo để cầu mong mong sức khỏe, sự đỗ đạt, giàu sang, hạnh phúc... Vì đó là niềm tin của họ. Và mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nên không thể áp đặt niềm tin của người này vào người khác. Và cũng có thể ở mỗi lứa tuổi, giai đoạn khác nhau con người cũng có những nhận thức khác.

Ví dụ: Nếu mình vào hoàn cảnh của một ông chủ nhà hàng ở Hà Nội vừa tổ chức 8-3 cho chị em phụ nữ và bị phat... 25,000,000 đồng thì mình cũng cố lên đền Gióng cầu cụ về cầm gốc tre vụt chết hết cái bọn làm càn đi. Vì ở hoàn cảnh đó, người ta sẽ không biết tin vào đâu nữa!