Câu hỏi của bọn PHẢN ĐỘNG giành cho CQVừa mới hôm qua khi Nói về bài học rút ra sau vụ việc,  Văn Giang, Phó chủ tịch Hưng Yên đưa ra nguyên tắc "phát huy dân chủ phải đi liền với kỷ cương pháp luật". 
Ông Nguyễn Khắc Hào cho biết:
“Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ giữa các phần tử chống đối trong và ngoài nước. Các thông tin, thậm chí được tường thuật tại chỗ, từng giờ để tuyên truyền, xuyên tạc, dàn dựng lên các video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền”, ông Hào báo cáo. Tuy nhiên, ông không đề cập đến những "phần từ chống đối trong và ngoài nước" đã móc nối như thế nào. (Trích từ VNE)

Đọc đến đây mà thấy thương bọn "phần tử chống đối trong và ngoài nước". Tại sao vụ gì khó xử là cũng lôi bọn đó ra đổ tội. Nghĩ mà thương! (Nếu mà bọn đó giỏi như thế thì nguy thật) Rồi lại thương sang ông Tào Tháo. Hẳn các "phần tử chống đối trong và ngoài nước" có cùng câu hỏi với Tào A Man: