Vâng thưa các bố tham nhũng

Định viết điều gì đó, nhưng thôi. Đang kiếm chỉ khâu mồm lại. 


Vì sao a? Vì các bố cứ tỷ, chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ các bố tiêu, các bố đổ xuống sông xuống biển .


Còn bọn tôi? Hàng tháng vẫn kỳ kạch đóng thuế từng đồng từng hào cho các bố đó.


Chúc ông Dương Chí Dũng thuận buồm xuôi gió! Coi như số ông số hưởng, còn bọn dân đen còm cõi bọn tôi là số khổ.