Trường Sa 8: Vũ khí bí mật chờ KHỰA tại Trường Sa

Mấy hôm nay thấy nóng trong người quá. Khi càng ngày càng thấy Trung Quốc lấn tới. Mà sự lấn tới lại quá bài bản. Bàn cờ này, Khựa đã đi trước quá nhiều bước rồi... 
Cũng muốn hét lên hoặc chửi bọn Khựa cho đã... như mấy đồng chí Cảnh sát biển. Nhưng thôi, chửi không khiến nó chết được. Mà phải đánh. 
Giống như lời bài hát " Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng". Mà đánh thì phải có vũ khí. Vì vậy, giới thiệu vài món hàng khủng từ Trường Sa, sẵn sàng nghênh địch.


Bom nguyên tử, chuẩn Việt Nam. 

Đàn ghita thiếu dây, đàn vài bài là lính Khựa ngã ngửa ra chết 
Súng bắn cá, nhắm mắt bắn cũng chìm tàu ngầm địch.