Khi cụ Bùi Xuân Phái họa Mao Trạch Đông


Mao Trạch Đông dưới con mắt họa sĩ
Bức họa này được Bùi Xuân Phái vẽ phỏng lại theo tranh của TIM. Sau đó ông có lời nhận xét ghi dưới bức tranh: "TIM vẽ còn thiếu cái nốt ruồi ở cằm."
Bức họa được tìm thấy trong sổ tay đề năm 1974 của Bùi Xuân Phái


Nguồn: Facebook. Bùi Thanh Phương