Hàng loạt BLOGGER bị reset bộ đếm

Bộ đếm bạn đọc trên các blog là một trong những chỉ số đánh giá độ nóng của các blog. Vì thực ra chơi blog chẳng có lợi lộc gì ngoài việc VUI.  Nay reset lại dư thế thì cũng được... coi như YÊU LẠI TĐẦU
Hot blog Cu Làng Cát từ con số hàng triệu views giờ là 2000