Bấn loạn móc túi dân đen!


Thật nực cười chuyện xe chính chủ
Thật nực cười chuyện gom vàng trong dân

Sắp tới không biết còn những "Mưu hèn kế bẩn" gì nữa để móc túi nữa đây.


Tặng cac bác móc túi một bức ảnh, bọn móc túi bị đánh toác đầu luôn! Nguồn: Xóm nhiếp ảnh