Phép toán của lòng TỰ TRỌNG

Hôm nay mồng 2, không có ai chúc may mắn, thử làm vài phép toán đánh lô đánh đề xem sao

2012-1949 = 63

63-51=13

13 ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đánh 13, nhớ lộn thêm 31 cho chắc ăn nhe pà kon.

Ai không ăn ráng chịu. Phải có săn lô ăn đề mới đánh nhé.