Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email

Phép toán của lòng TỰ TRỌNG

Hôm nay mồng 2, không có ai chúc may mắn, thử làm vài phép toán đánh lô đánh đề xem sao

2012-1949 = 63

63-51=13

13 ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đánh 13, nhớ lộn thêm 31 cho chắc ăn nhe pà kon.

Ai không ăn ráng chịu. Phải có săn lô ăn đề mới đánh nhé.
 
Copyright © -2012 PHAIR ZIOS All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks