Truyên về một nàng đĩ, một nàng thạc sĩ và một chú vừa đi làm

Lâu rồi không viết blog, một là bận việc, hai là vì dạo này nghe đồn bắt bớ kinh lắm... Em vốn nhát hơn thỏ đế. Nên em đi copy truyện "hiện thực phê phán" về hầu các bác vậy. Không biết có bị khép vào tội tuyên truyền "ba lăng nhăng" không. Nhưng em thấy nó cũng được, dễ đọc như ăn cơm bình dân, nên em đưa về nhà.

Tiên sư bố QUAN LÀM BÁO

Quan làm báo????
Vừa nghe tin QUAN LÀM BÁO được xếp vào hàng ngũ các thế lực thù địch, thế là em phải chửi ngay.
Vì em nghĩ đơn giản, em chửi "nó" thì lập tức em đứng vào hàng ngũ "không phải các thế lực thù địch". Suy ra --> em sẽ được yên thân! Đời chỉ cần yên thân là được, cần đếch gì nữa. Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Hết phim.

Đố các bác đối được

Em có câu đối cóc này, muốn các bác đối thử xem sao

""Trốn được cũng là dũng, mà bị bắt cũng là dũng. Ngu cũng là dũng mà tài cũng là dũng"

Đố được em sắp xếp cho làm.... (đang nghĩ tí)

Thế mới là Thủ tướng

Thủ tướng Tấn Dũng vừa lệnh: hạ quyết tâm bắt được Chí Dũng
Thế là bắt được thật.
Thật là tài Dũng!