Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email

Những hình ảnh buồn tại lễ Khai Ấn đền Trần

Những hình ảnh mà PHAIR ZIOS tôi ghi nhận tại lễ Khai Ấn đền Trần năm 2013. Ảnh thường phải có chú thích, nhưng tôi nghĩ những hình ảnh biết nói này  khỏi cần chú thích nữa.


 
Copyright © -2012 PHAIR ZIOS All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks