Đứa nào giỡn mặt với ông/ Nhẹ cho nghỉ việc, nặng còng hai tay

Sau khi anh Nguyễn Đức Kiên, phóng viên báo Gia đình & Xã hội bị cho nghỉ việc, thiên hạ lại có thơ. Thơ rằng "Đứa nào giỡn mặt với ông/ Nhẹ cho nghỉ việc, nặng còng hai tay" (Mít Tơ Đỗ).
Cụ tổng bấm điện gọi về
Mắng cho đồng chí họ Lê* một hồi:
Lính mày suy thoái nặng rồi
Vậy nên lập tức cho thôi hợp đồng
Đứa nào giỡn mặt với ông
Nhẹ cho nghỉ việc, nặng còng hai tay!
*
Tình hình càng lúc càng gay
Nhìn ra chẳng biết là ngày hay đêm
Cám ơn bác Mít Tơ Đ
Sau khi Mít Tơ Đỗ ra thơ, thiên hạ có thơ đáp trả luôn
Làm thơ như Đỗ thật hay
Bà con, quần chúng vỗ tay rần rần...
  
(Trang Thu)