Vai khác của Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tế lễ hội Đền Hùng Nguyễn Doãn Khánh

Bộ Chính trị vừa quyết định phân công ông Nguyễn Doãn Khánh, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, đảm nhận cương vị Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy hay Phó trưởng Ban nội chính T.Ư mới chỉ là vai 'thế quyền' thôi, ông Khánh còn có vai 'thần quyền' quan trọng hơn là 'Chủ tế" lễ hội Đền Hùng. 


Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Doãn Khánh sinh năm 1956, nguyên quán xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội (Cử nhân luật), trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Ông Đỗ Doãn Khánh là đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.
Sở dĩ tôi đề cập vấn đề giữa vai  Thế quyền và Thần quyền ở đây, vì trước đó không lâu, những người nông dân nổi dậy ở Dương Nội (Hà Nội) cũng đã làm như thế.


Các cụ có lâu "Bệnh lâu, tốn thuốc", chống tham nhũng hay chống chính quyền (sai trái !?) giờ đây đúng là "Đông, Tây y kết hợp với Cúng" thật rồi.