Phải làm gì hay vẫn cứ …lặng thinh?
Chiếc thuyền con mong manh trên biển cả
Đỉnh lá cờ nơi ấy Việt Nam ta
Chúng bắn thẳng nóc tàu loang lửa cháy
Giữ được cờ ta sẽ có Hoàng Sa

Ai dám quăng mình vào lửa đạn
Nơi ấy xa bờ nơi ấy chính Hoàng Sa
Nơi ấy biển quân côn đồ ngang ngược
Tự cho mình được cướp được tuần tra

Lá cờ đỏ xạm đen màu khói súng
Nóc tan hoang thuyền kiêu hãnh trở về
Giữ đất nước chẳng riêng người lính biển
Cả những người giữ chặt lá cờ kia
Bất chấp lũ côn đồ nổ súng
Biển quê hương nơi ấy Tổ quốc mình
Lùi bước nữa sau lưng là đất mẹ
Phải làm gì hay vẫn cứ …lặng thinh?

Điều đơn giản khi côn đồ đập cửa
Chúng nghênh ngang nếu ta quá yếu hèn...
Và công lý lẽ nào là im lặng?
Đứng lên nào sinh tử quyết một phen

LÝ Nam Phong