Bất ngờ gặp Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ


Bọn báo mạng nó thường láo thế! Để câu viêu chúng nó hay rút tít, nếu chuẩn tiếng Việt của cụ Ngô Tất Tố hay Nguyễn Văn Vĩnh phải là Bất ngờ gặp CÂY ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân. 
Tưởng rằng trên coi đời này chỉ có một số bộ phận suy thoái thôi. Ai dè...
Khỏi chú thích

Ý toại ngôn ngoại
Tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân

Gâu Gâu
Chú Tễu Tàu trần truồng bên cạnh ông đồ Việt!
Thêm chú thích

Con dân Đại Việt đang lễ lên đền Thượng vua Hùng
Vô tư ném tiền vào hậu cung bên "Hòn đá lạ"


Nếu nhà cháu không nhầm thì đây là Thiên Địa Chi Linh .Bức hoành phi tại đền Thượng


'
Nhưng ở đền Hạ con cháu Đại Việt đang vô tư

2000 đồng của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam len lỏi vào hậu cung của Hùng Vương!
Đôi chân Đại Việt


Bãi giữ xe số 2

Con dân Đại Việt chuẩn bị 3000 đồng để gửi mũ bảo hiểm nhá. Há há. Thay lời kết.