Bùa yểm của KHỰA và CỨT GÀ

Ảnh mang tính minh họa, nhân dịp nước Đại Việt sắp đổi Quốc hiệu.
Nhân chuyện vụ hòn đá lạ ầm ĩ tại đền Hùng, chợt nhớ việc cách đây ngót ngét 700 năm, khi Đức Thánh Trần bôi cứt gà chém đầu tướng Tàu- đạo sĩ Phạm Nhan.


Theo truyền thuyết, Phạm Nhan sinh ở Đại Việt, bố người Tàu, mẹ người Việt. Hắn bỏ sang Tầu xin nhập vào đội quân xâm lược nhà Nguyên Mông. Biết được nguồn gốc xuất thân của hắn, vua Nguyên là Hốt Tất Liệt tin dùng, phong làm tướng phù giúp cho
con trai là Thái tử Thoát Hoan đi xâm lược Đại Việt.

Trong một lần say rượu (như tôi và các bác vẫn say!) Phạm Nhan khoe khoang về tài nghệ của mình với bà chủ quán nước (vốn là "đặc tình" của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn), hắn nói :” Ta có ngũ phép thần thông, đang to khỏe hoá nhỏ không dây nào trói được, chém đầu này mọc đầu khác”.
Khi bị hỏi, tướng quân tài giỏi như vậy còn sợ ai chém nữa ?
Phạm Nhan trả lời,  muốn trói ta phải trói bằng chỉ ngũ sắc, ta sẽ không hóa nhỏ được, song muốn chém đầu ta và không cho mọc đầu khác thì phải dùng vôi tôi trộn với phân gà sáp và bồ hóng mà bôi lên lưỡi kiếm.
- Tướng quân đang chỉ huy thuyền nào ?
- Tên tướng giặc Phạm Nhan chỉ xuống chiếc thuyền to nhất đậu ở phía bên sông :
- Trong thuyền có nguyên soái Ô Mã Nhi và ta chỉ huy.
- Nắm được bí mật đó, bà chủ quán đã kịp thời báo ngay về quân doanh cho Trần Hưng Đạo biết.


Trận Tây Kết, Hưng Đạo Vương chém đầu Toa Đô.
-Tại trận Bạch Đằng lịch sử, đoàn thuyền của giặc sa vào bãi cọc ngầm của ta bày sẵn. Đoàn thuyền tan vỡ chìm xuống sông. Quân ta tràn lên thuyền của Ô Mã Nhi bắt sống tên tướng giặc và Phạm Nhan, Hưng Đạo Vương sai lấy chỉ ngũ sắc trói chặt Phạm Nhan lại. Khi mang ra pháp trường thấy vôi, phân gà sáp và bồ hóng đã được bôi lên lưỡi kiếm hắn sợ hãi vô cùng. 
Khi biết chắc là chết, hắn xin được nói lời cuối cùng : Xin được mở rộng lượng khoan dung, hãy chém hắn thành 3 đoạn, một đoạn vứt xuống sông, một đoạn vứt lên bờ còn một đoạn vứt lên rừng. Tương truyền sau này đoạn xác của Phạm Nhan vứt xuống sông biến thành đỉa, đoạn vứt lên bờ biến thành muỗi, đoạn vứt lên rừng biến thành vắt. Nay mỗi khi gặp những con vật đó, nhân dân ta thường gọi là giặc Phạm Nhan.

Đệt chả lụa. Thảo dân chỉ lo Khựa không yểm bùa ở Phú Thọ mà lại yểm bùa ở Ba Đình! Không hiểu giờ này Phm Nhan đã hóa thành đỉa, biến thành ốc biêu vàng, cá lạ, tàu lạ, chim lạ, chỉ thị lạ... chưa?