Lê (Văn) Lin thì đã mất rồi..."Lê - Nin thì đã mất rồi Cụ bà thì cũng... chỉ ngồi vá khâu..."
Ảnh và lời DƯƠNG MINH LONG