Tại sao chuyện chó gì cũng LẠ?

Ngon...

Gần đây, dư luận xôn xao chuyện hòn đá Lđền Thượng (Khu di tích lịch sĐền Hùng, Vit Trì, Phú Thọ).
Rất nhiều ý kiến khác nhau về hòn đá...
Nhà cháu không có ý kiến gì hòn đá. Chỉ có ý kiến là sao lại gọi nó là hòn đá Lạ. Trộm nghĩ. Đá thì có gì mà l!

Quái lạ là ở chỗ,  xứ mình sao cái gì cũng thấy L. Ban đầu là tàu lạ, rồi đến cá lạ, chym lạ, cờ lạ....  
Lúc đầu, nhà cháu hiểu rằng từ LẠ có nghĩa là cái gì chưa biết thì cứ quy nó là LẠ ... cho xong việc!

Thế rồi, nghĩ đi nghĩ lại rằng thì là mà ở xứ mình vừa mới có Hai Viện Hàn Lâm xong, mà thấy cái chó gì cũng LẠ thì quá Lạ.

Vắt chân lên trán mãi, cuối cùng nhà cháu võ đoán rằng cái từ LẠ nó là ở cái câu này mà ra c
Vâng thưa "Lồn lạ, Cá tươi". (Câu này là của các cụ, viết nguyên văn chứ không đục bỏ từ nào cả nhá).
Vì thế cho nên còn phải LẠ nữa. Vì của Lạ bố nào chẳng ham.