Tấm kịch đời, chan chứa cảnh đoạn trường

Đời là chi, đời là một hý trường,
Lấy áo mão, đem thay chân giá trị.
Mới thoạt nhìn, tưởng ngọc ngà thanh quý,
Để tâm dò mới thấy rặt bùn đen,
Vỏ nhân nghĩa, mà ruột chặt kim tiền,
Mặt đạo đức, nhưng  lòng đầy gươm giáo.

Đời là chi, mà sao đầy giả tạo,
Bán tài tình, bán cả đến phấn son,
Bán khoé mắt, bán cả trái tim non,
Đem cao thượng mà tô lòng đen bạc.
Chén rượu đời, pha phách bao chua chát,
Tấm kịch đời, chan chứa cảnh đoạn trường,
Phiên chợ đời, tan, hợp, mấy tang thương,
Đường lối đời, rắc reo đầy cạm bẫy,
Đời nói đẹp, nhưng đời chuyên làm bậy,
Hứa trăm voi, không được bát sáo suông.
 
Mặt thần thánh, mà lòng dạ chim muông,
Khéo luồn cúi, huênh hoang, thôi cũng khéo.
 
Lý tưởng ngầm là khéo vơ, khéo đẽo,
Đem văn minh, khoác lốt sống kiêu sa,
Lòng con người nhem nhọ bụi phù hoa,
Thích phù phiếm, thích lợi danh và tàn bạo.
Ôi giả tạo, biết bao là giả tạo,
Sau bức tranh, thế sự đẫm vàng son.

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ