Những nhà độc tài FACEBOOK

 
Đợt nghỉ lễ vừa rồi, không rõ các bác đi Tây đi Tầu gì, ăn ba ba thuồng luồng như thế nào.... Còn nhà cháu thì về quê ngắm trời ngắm đất, hít thở khí zời. Và vui nhất là dứt được cái khoản in tẹc nét. Món này nghiện hóa ra còn hại hơn thuốc phiện. Nhất là cái nhà anh facebook. Phê hơn cả ma túy, ảo giác hơn cả heroin...


Bẵng đi một khoảng như thế, vào lại facebook mới thấy... chẳng có gì mới. 

À. Cũng có cái xôm ra trò. Đó là việc việc nhiều bác hô hào treo cđỏ sao vàng, hay cờ ba sọc, nên gọi là Quốc hận hay Chiến thắng - Giải phóng. Rồi các nhà lý luận bàn chuyện hòa giải, hòa hợp...

Kết quả là, nhiều bác tuyên bố rõng rạc: thằng nào trong đám bạn facebook của ông treo cđỏ sao vàng là ông unfriend, ông block. Và tất nhiên ở bên kia chiến tuyến cũng vang lên những khẩu hiệu thằng nào mà treo cờ ba sọc, nói về quốc hận là ông cũng cho nghỉ khỏe! Chiến dịch tìm diệt trong những ngày lễ vừa rồi có thể nói diễn ra khá khốc liệt.
 
Thế mới biết, nếu quyền lc ở trong tay bố nào cũng bỗng dưng thành độc tài hết.