Ông Nguyễn Bá Thanh bên hành lang Quốc hội

Ảnh: Hồng Vĩnh