Tai nạn tăng, anh Thăng vẫn bình chân như vại!

Mấy hôm nay nghỉ lễ. Thú thực là tôi không thấy vui vẻ gì.
Không phải vì bàn xem nên gọi là chiến thắng hay quốc hận. Mà vì số vụ tai nạn giao thông vẫn gia tăng, và số người tử vong cũng vậy.
Quốc nạn này bao giờ mới dứt?