Vỉa hè: Xem xét tư cách ĐBQH với ông Đặng Thành Tâm

Tin vỉa hè cho hay, Quốc hội sẽ xem xét tư cách Đại biểu đối với ông Đặng Thành Tâm