29 ông kiểm phiếu, 10 loại phiếu tín nhiệm

 
Cuối giờ chiều nay, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu 47 chức danh lãnh đạo chủ chốt do Quốc hội bầu hoặc phê huẩn. Quốc hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm 29 thành viên do ông Đỗ Văn Chiến (ĐBQH tỉnh Yên Bái) làm Trưởng ban.


Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Chiến đã phổ biến và hướng dẫn đại biểu Quốc hội về việc ghi phiếu bầu. Cụ thể, phiếu bầu chia thành 10 loại tương ứng với các chức danh và nhóm chức danh sau: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, các PCTQH, Ủy viên UBTVQH, Thủ tướng Chính phủ, các PTT Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ khác, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC.

Mỗi loại phiếu bầu có in màu khác nhau, được đóng dấu Quốc hội phía trên bên trái (mới được coi là hợp lệ), ghi rõ 3 mức tín nhiệm: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Ngoài ra, phiếu đánh dấu cả hai ô, hoặc không đánh dấu...sẽ bị coi là không hợp lệ.

Ngay chiều tối nay, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu. Chủ tịch QH nhận xét “đây là công việc khá vất vả”. Kết quả lấy phiếu sẽ được công bố vào sáng mai (11/6).


Theo hướng dẫn của Trưởng Ban kiểm phiếu, ĐBQH bầu xong bỏ phiếu vào một phong bì riêng. Sau đó, những phong bì của ĐBQH cùng đoàn sẽ bỏ chung vào một phong bì khác để nộp cho Ban kiểm phiếu.
Đêm nay, là cái đêm gì?