Bao Công xử người đẹp Mỹ Xuân

Tòa hỏi: Mỹ Xuân, bị cáo từng bán dâm bao nhiêu lần.
Mỹ Xuân: dạ, bị cáo chưa từng bán dâm lần nào.
Tòa: Bị cáo đừng quanh co, cáo trạng đã có đầy đủ, bị cáo ko thành thật sẽ bị tăng mức hình phạt.
Mỹ Xuân: dạ thưa tòa, oan cho bị cáo, thực tình bị cáo chỉ cho thuê dâm chứ ko có bán...
Bao Công: !

Nguồn: Faceber Đăng Sơn