Kết quả TÍN NHIỆM của TT NGUYỄN TẤN DŨNG
Sáng nay 11/6, kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội (QH) bầu hoặc phê chuẩn đã được công bố.
Theo đó, Ông Nguyễn Tấn Dũng, tín nhiệm cao 210 (42,17%), tín nhiệm 122 (24,5%), tín nhiệm thấp 160 (32,13%)
Đẫn đầu về số phiếu "tín nhiệm cao" là Phó chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân với 372 phiếu.

Số phiếu "tín nhiệm cao" dành cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là 330, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 210, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là 328.

Với 209 vị đại biểu tín nhiệm thấp, 194 vị tín nhiệm và 88 vị tín nhiệm cao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình là người có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất trong số 47 chức danh được lấy phiếu.


Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
1. Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước 330 133 28
2. Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước 263 215 13
3. Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội 328 139 25
4. Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội 323 155 13
5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội 372 104 14
6. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội 322 145 24
7. Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội 252 217 22
8. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường 234 235 22
9. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế 273 204 15
10. Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại 253 229 9
11. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách291 189 11
12. Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp 210 253 28
13. Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh 267 215 9
14. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 294 180 18
15. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội 335 151 6
16. Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu 292 183 17
17. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 286 194 12
18. Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 260 204 28
19. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng 241 232 19
20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ 210 122 160
21. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ 186 26144
22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng Chính phủ 196 230 65
23. Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng Chính phủ 167 264 59
24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ 248 207 35
25. Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch 90 288 116
26. Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ 126 274 92
27. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 88 194 209
28. Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 105 276 111
29. Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp 176 280 36
30. Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng 131 261 100
31. Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 215 245 29
32. Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương 112 251 128
33. Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 86 229 177
34. Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 238 233 21
35. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn184 249 58
36. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 158 270 63
37. Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an 273 183 24
38. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 133 304 42
39. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 123 304 43
40. Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 271 281 77
41. Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 332 144 13
42. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 186 198 99
43. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế 108 228 146
44. Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ 164 241 87
45. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư 231 205 46
46. Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 195 260 34
47. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao 198 269 23