Chống tham nhũng vẫn chờ TÔN NGỘ KHÔNG

Tôn Ngộ Không khi chưa có vòng kim cô
Trao đổi với Tiền Phong quanh chủ đề chống tham nhũng, Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ví von "Công tác PCTN hiện nay, nhiều người chỉ đạo nhưng người trực tiếp làm thì thiếu. Giống như trong phim Tây Du Ký, Phật Tổ Như Lai có rồi, Đường Tăng có rồi, giờ cần phải có Tôn Ngộ Không thì mới bắt được yêu quái trong động". 
Ha ha, bác Đương nói cũng hay đó. NHƯNG...

 
Hoàng My đại vương vốn là con sư tử lông vàng thân cận của phật Di Lặc


Chỉ tiếc rằng yêu quái trong Tây Du Ký toàn là con cháu, chút chít, đệ tử... của các tiên ông, tiên bà hóa thành! Ví dụ như Hải Trãi đại vương vốn là Kim Mao Hống - con sư tử vàng của Quan Âm Bồ Tát (một trong tứ bảo vật của ngài gồm bình Cam Lộ, đài hoa sen, con hạc lớn và sư tử vàng). Hay Hoàng My đại vương vốn là con sư tử lông vàng thân cận của phật Di Lặc...

Hải Trãi đại vương hóa thân của Kim Mao Hống,

VÌ THẾ CHO NÊN, cứ lúc nào Tôn ngộ không đưa gậy định giết yêu quái thì y như rằng một vị tiên nào đó xuất hiện kêu:"KHOAN..." và xin đưa về trời dạy dỗ. Chẳng khác nào cho án treo ngoài đời vậy.


Ngoài ra, chúng ta cũng nên nhớ rằng trên đầu Tôn Ngộ Năng lại còn có chiếc vòng kim cô. Nếu muốn tự ý múa gậy để "bắt luôn, hốt luôn" là bị niệm cho ong thủ. 
Thiết nghĩ, cũng chẳng trông đợi gì vào chàng Tôn Hành Giả này.
Nói như Trư Ngộ Năng là giải tán, chia hành lý cho nhẹ người.