Ai được dự Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp lễ viếng bắt đầu từ 7h30 đến 21 giờ, ngày 12 tháng 10 năm 2013.

Buổi sáng (từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ)

Các Đoàn viếng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, đoàn của Ủy ban Thường vụ Qốc hội, đoàn của Chủ tịch nước, đoàn của Chính phủ, đoàn của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt nam, đoàn Quân ủy Trung ương, Gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước
Các đoàn vienegts của lãnh đạo cấp cao nước ngoài
Các đoàn viếng của Thành ủy, HNDN, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
Các đoàn quốc tế và ngoại giao..
Đoàn Cựu chiến binh Việt Nam

Buổi chiều
Từ 12 giờ đến 14 giờ: Các đoàn viếng của các tỉnh, thành phố
Từ 14 giờ đến 15 giờ các đoàn viếng của các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương.
Từ 15 giờ đến 21 giờ các đoàn viếng còn lại và cá cá nhân. 

Cùng thời gian Lễ viếng được tổ chức tại Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh.