Nỗi buồn của FBI và KGB

Cuộc thi giữa các cơ quan điều tra hàng đầu thế giới đã vào chung kết gồm 3 đội: FBI, KGB và VN. 

Đề thi kỳ này là tìm tung tích con sói...

Sau khi con sói được thả vào rừng.
Đội FBI được cử đi điều tra, 3 ngày sau, họ thông báo con sói đã bị chết mất xác. 

Đến lượt KGB, sau 3 ngày, họ đã đốt trụi khu rừng và tuyên bố, con sói chắc chắn chết rồi.

Cuối cùng, tới lượt VN vào rừng. 
Vài tiếng sau, một con thỏ vừa chạy cà nhắc vừa khóc và nói liên tục: Tôi là sói. Tôi là sói. Tôi là sói!