Cho phép nổ súng trấn áp tụ tập đông người

Pháp lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) thông qua tại phiên họp thứ 23 - ngày hôm qua (23.12), với việc CSCĐ được trang bị máy bay, tàu thủy và các vũ khí tối tân khác.

Tuy nhiên, trong các tình huống xảy ra bạo loạn, tụ tập đông người phá rối an ninh, việc sử dụng vũ khí vừa phải tuân thủ những quy định của pháp lệnh nêu trên và vừa phải tuân thủ các quy định riêng để bảo đảm không làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và tính mạng, sức khỏe con người.
Là lực lượng đặc biệt, CSCĐ được ưu tiên trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàu bay, tàu thủy, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và trang thiết bị đặc chủng chuyên dụng hiện đại.

Theo ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh (QPAN) của QH - do tính chất đặc thù, CSCĐ ngoài việc được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy định trong Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, còn được trang bị, sử dụng một số loại vũ khí khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh đó và được trang bị, sử dụng các loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, trang thiết bị đặc chủng chuyên dụng.Trong các tình huống xảy ra bạo loạn, tụ tập đông người phá rối an ninh, việc sử dụng vũ khí vừa phải tuân thủ những quy định của pháp lệnh nêu trên và vừa phải tuân thủ các quy định riêng để bảo đảm không làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và tính mạng, sức khỏe con người. 


Quá trình thảo luận về việc sử dụng vũ khí, ý kiến ĐBQH đã đặt câu hỏi về quy định cho phép nổ súng của CSCĐ trong trường hợp xảy ra bạo loạn, biểu tình, tụ tập đông người phá rối an ninh. Theo Chủ nhiệm Ủy ban QPAN, pháp lệnh cũng quy định việc nổ súng của CSCĐ trong trường hợp xảy ra bạo loạn, tụ tập đông người phá rối an ninh do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.