Con ông Nguyễn Bá Thanh lên chức

Nguyễn Bá Cảnh, Nguyễn Bá Thanh
Tân Phó Chủ tịch Hội SVVN Nguyễn Bá Cảnh
Chiều 29/12, Đại hội toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ 9 công bố kết quả hiệp thương nhân sự nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội SV VN với 99 thành viên.

Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội SV VN khóa 8 Lê Quốc Phong được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội SV VN khóa 9.


 Đại hội hiệp thương bầu 5 Phó chủ tịch gồm: Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn Phạm Phương Chi, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Cảnh, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.Anh Nguyễn Bá Cảnh

Được biết anh Nguyễn Bá Cảnh là con trai ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban Nội chính Trung ương.