Thủ tướng: Đừng để nước bạn phải sợ.. các đoàn công tác của VN

Đoàn công tác Vĩnh Phúc thăm Trường đua ngựa
KRA thuộc Tập đoàn G.O.Max, Hàn Quốc tháng 7/2013

Báo cáo trước Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, việc quá nhiều đoàn của các bộ, ngành, địa phương liên tiếp đi công tác nước ngoài dẫn tới sự trùng lặp, lãng phí không cần thiết.

Năm 2012 tổng số có 3.780 đoàn của các bộ, ngành đi nước ngoài. Như vậy, tính trung bình một ngày có tới 6 đoàn đi công tác nước ngoài. Sang năm 2013 tuy có giảm 30% so với năm 2013 nhưng vẫn có 3.200 đoàn. Số đoàn đi của tỉnh, thành năm 2012 là 5.800 đoàn, sang năm 2013 là 4.926 đoàn; đoàn công tác từ các bộ, ngành năm 2012 là 2.043 đoàn và năm 2013 giảm xuống còn 1.029 đoàn (giảm 75%).

“Vấn đề ở chỗ, các đoàn đi về cơ bản thúc đẩy tăng cường quan hệ có hiệu quả, nhưng có những đoàn đi lại không mang lại hiệu quả, bị trùng lặp nội dung tham quan, nghiên cứu. Số đoàn này chủ yếu là các đoàn đi với tư cách nghiên cứu. Nhiều nước bạn phản hồi, có nhiều vấn đề vừa trả lời đoàn này, một thời gian ngắn sau lại có đoàn khác sang hỏi câu tương tự. Điều này gây nên sự lãng phí tiền của đất nước”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói.

Không chỉ có quá nhiều đoàn đi công tác nước ngoài, các địa phương cũng nêu việc phải tiếp quá nhiều đoàn và trả lời những câu hỏi trùng lắp. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh nêu thực tế: "Chỉ riêng năm 2013, chúng tôi tiếp 70 đoàn, Đảng có, Chính phủ có, các Bộ ngành có... Trong số này, có nhiều đoàn vào thanh tra, kiểm toán, trùng lặp. Quá lãng phí. Có đoàn vào tới 3 tuần hoặc hơn 1 tháng. Chi phí ăn ở đi lại quá tốn kém, lãng phí ".

Ông Vương Bình Thạnh đề nghị Chính phủ nên thống nhất với Đảng, Quốc hội về việc tổ chức các đoàn công tác cho đỡ trùng lắp, gây lãng phí, tốn kém.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở các Bộ, ngành, địa phương phải cân nhắc, rà soát lại việc tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài. “Đừng để nước bạn phải thốt lên, sợ khi thấy các đoàn công tác từ Việt Nam sang”, Thủ tướng nói.