Ảnh bầu Kiên trong tù

Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu vừa đưa  ảnh  Các điều tra viên Cục Cảnh sát kinh tế đang hướng dẫn bị can Nguyễn Đức Kiên khai báo.

Thật khó có thể nhận ra đó là một trong những Doanh nhân năm 2011

Hay người đã làm dậy sóng VFF 
Thật là...

"Đồng tiền là của sống dai
Mà ta sống mấy trên đời được bao
Ta nên phải tính làm sao
Ta là thầy nó, nó là thầy ta
Nghĩ sao sai khiến nó mà
Nỡ đâu để nó sai ta sao đành"