Một số quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự

Ngày 22-10-2013,  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng l
ên Thượng tướng cho đồng chí Bùi Văn Nam,
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. 
Chỉ định đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tham gia Đảng uỷ và Ban thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Như vậy, trong năm thứ trưởng Bộ Công an thì tất cả bốn vị là Ủy viên Trung ương Đảng đều là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương, với Bí thư Đảng ủy là Bộ trưởng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị. Thử trưởng còn lại và một số tổng cục trưởng là Đảng ủy viên.
Điều động, phân công đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đồng ý giới thiệu đồng chí Phạm Minh Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2010 - 2015.