Toàn cảnh BA ĐÌNH

Ba Dinh, Ba Đình, lăng Bác, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chính phủ
Đây là toàn cảnh Ba Đình
* Xin ấn vào hình để thấy lớn hơn