Trường Sa 11: Chân dung Lính Trường Sa

Trong những ngày sôi sục này, hai từ "chiến tranh" lại nhiều lần vang lên.  Nhưng
Tôi xin đa tạ lời ca lời ca đã xua bạo tàn
Lời ru đã xua phũ phàng
Nắng hạ vàng rưng rưng mây trắng
ôi mây xõa tóc nghiêng nghiêng.
Xin đa tạ ngày nao súng phải thẹn thùng
ngày nao súng phải lạnh lùng.
Xin lời ru xưa hãi hùng đi.

Những ngày này lại nôn nao nhớ sóng, nhớ các anh. 

x