Ông Nguyễn Bá Thanh nói chuyện "Vạch áo cho người xem lưng"

Nguyen Ba Thanh, Noi chinh
Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính T.Ư
Ngày 21/7 tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng (PCTN), Trưởng Ban Nội chính TƯ đã chủ trì hội nghị giao ban với Ban Nội chính 15 tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên (cụm giao ban số 3) về công tác nội chính và PCTN trong 6 tháng đầu năm 2014.

Theo ông Nguyễn Bá Thanh, hạn chế trong hoạt động của Ban Nội chính các tỉnh, thành là quan sát chưa toàn diện, chưa tích cực đột phá để tham mưu cho cấp ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và còn chờ đợi sự chỉ đạo. Một số Ban Nội chính các tỉnh, thành chưa quan hệ chặt chẽ với các ngành liên quan như công an, tòa án, thanh tra, kiểm toán nên kết quả đem lại chưa cao. Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án liên quan đến tham nhũng còn chậm, còn trả lại điều tra bổ sung...

Tuy nhiên ông Nguyễn Bá Thanh cũng chia sẻ khó khăn với hoạt động của Ban Nội chính các tỉnh, thành do ít nhiều cũng có tâm lý lãnh đạo địa phương không muốn "vạch áo cho người xem lưng". Trong khi đó, một số quy định về PCTN khó áp dụng trên thực tế như quy định về tặng quà và trả lại quà tặng, quy định về mua tin tham nhũng, quy định về định kỳ chuyển đổi công tác, minh bạch tài sản, thu nhập...

Ông Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo trong thời gian tới, Ban Nội chính các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên cần bám sát hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm toán để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất. Trong PCTN cần chú ý đến các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý ngân sách và chi tiêu công, hải quan, thuế, quản lý thị trường, quản lý khai thác tài nguyên, tín dụng-ngân hàng, hoạt động xét xử của tòa án...

Ông Nguyễn Bá Thanh lưu ý lãnh đạo các Ban Nội chính cũng phải làm tốt công tác quản lý, phòng ngừa tiêu cực trong cán bộ, công chức của đơn vị mình.

Xem tiếp tại Infonet