Nói theo Hồ Chí Minh...

Di chuc Ho Chi Minh, Bac Ho, Nguyen Ai Quoc
Từ chiếc máy đánh chữ của Người đã ra đời nhiều văn kiện liên quan đến vận mệnh đất nước. Ảnh Tư liệu
"Đề nghị cần nghiên cứu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thấu đáo, nhất là nghiêm khắc xem lại toàn Đảng ở các cấp, các ngành, địa phương thực hiện Di chúc của Người ra sao, hết sức tránh bệnh hình thức, bệnh thành tích; chống sự trí trá, nghĩa là nói theo Hồ Chí Minh, dùng những từ của Hồ Chí Minh, lợi dụng Hồ Chí Minh để che đậy cho những việc làm xấu của cá nhân mình, ngành mình, cấp mình, địa phương mình.


Và nên tập trung trước hết vào vấn đề xây dựng Đảng, điều trăn trở khôn nguôi của Người và cũng là để hướng vào việc then chốt nhất của đất nước. Không làm tốt việc này thì mọi ngôn từ có cánh về Di chúc của Hồ Chí Minh sẽ trở nên vô nghĩa". 

Trích lời GS.TS Mạch Quang Thắng, Viện Lịch sử đảng. 
Có lẽ những trăn trở của vị GS cũng là trăn trở của rất nhiều người!