Zậy mà O phải vậy: Máy bay chuồn chuồn

Micro Air Vehicles 
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc duyệt nhiệm vụ thiết kế để tổ chức thi tuyển phương án thiết kế “Quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 và thiết kế kiến trúc các công trình trong khu trung tâm hành chính TP”.  

Đặc biệt, TP yêu cầu phải bố trí sân bay dành cho máy bay trực thăng trong phạm vi khu vực trụ sở UBND Thành phố hiện hữu (86 Lê Thánh Tôn, Quận 1).


Có nhiều ý kiến cho rằng nên xây. Có ý kiến bảo không nên xây.

Em chỉ thấy có ý kiến bảo "Ngoài bắc gọi máy bay trực thăng là máy bay Chuồn Chuồn". Chẳng hiểu thế nào. 


Tặng các bác bức "Chuồn chuồn ớt". Ảnh Tiến Onion. Flicrk