VIDEO Duyệt binh mừng thống nhất đất nước

Ngày 15/5/1975 tại Sài Gòn đã diễn ra lễ duyệt binh mừng ngày thống nhất đất nước.