Bỏ phiếu kín bầu tân Thủ tướng, Chủ tịch nước

Sáng 21/3, Quốc hội sẽ bước vào kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ XIII.
Quốc hội sẽ dành hơn 10 ngày dành cho công tác nhân sự. Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đều được bầu mới.
Theo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp.
Người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao và phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ với thời gian không quá 3 phút.
Bỏ phiếu kín bầu các chức danh chủ chốt
Theo lịch trình từ 10h30 ngày 30/3, Quốc hội sẽ bắt đầu công tác hoàn thiện nhân sự cấp cao, công tác này sẽ kéo dài tới ngày 9/4.  Quốc hội sẽ lập Ban kiểm phiếu để miễn nhiệm và bầu mới các chức danh chủ chốt bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Cụ thể, sáng 30/3, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau khi các đoàn thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu ý kiến (nếu có).
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ trước Quốc hội.
Sau đó, tân Thủ tướng, tân Chủ tịch nước cũng sẽ được bầu theo quy trình bỏ phiếu kín và sẽ tuyên thệ trước Quốc hội. 
Sau Đại hội 12 của Đảng, cả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dung đương nhiệm đều không còn là uỷ viên Trung ương Đảng. 
Thông tin bên lề Đại hội 12 cho biết dự kiến nhân sự cho ba chức danh này lần lượt là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội đương nhiệm, ông Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ.