Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email

Tứ đại khoái ông Hoàng Hữu Phước

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - THẠC SĨ HOÀNG HỮU PHƯỚC. ẢNH: THIỆN LÂM
Mấy hôm nay thiên hạ cà rầm, cà ràm về bài Tứ đại ngu của ông Hoàng Hữu Phước. Rồi có ý kiến đề nghị bãi miễn Đại biểu QH, có người còn thay cả bác sĩ phán ông ấy là thần kinh, có ý kiến cho ông ấy đi điều trị bệnh cuồng ngôn, có ý kiến cần đưa ra pháp luật nghiêm trị... Tôi thì tôi nghĩ khác, tôi lại rất khoái ông ấy. Vì gọi cho ông không được, gọi hoài không nhấc máy nên tôi cũng đành bày tỏ sự hâm mộ của mình theo cách của ông là viết  blog. 

 
Copyright © -2012 PHAIR ZIOS All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks